1887

Svanemerket 30 år

Jubileumsberetning for det nordiske miljømerket

image of Svanemerket 30 år

Dette er en beretning om Svanemerkets første tretti år, skrevet i kronologisk orden med korte kapitler som hver for seg skal illustrere ulike aspekter av ordningen. Det er få områder av samfunnslivet hvor det har vært prestert så mye tåkeprat som innenfor miljøvern. Kanskje fordi det er så enkelt å være enige om målene, men så vanskelig å finne de rette løsningene, og leve som man prediker. Hos Svanemerket har man gjort jobben fra dag én, ved å stille konkrete målbare krav til miljøprestasjon og gjøre miljø til et konkurransefortrinn. Det har vært konflikter og uenighet, men ingen kan bestride at miljømerking har ført til betydelige miljøforbedringer. Norden med 30 millioner innbyggere, utgjør verdens tolvte største økonomi, og det gjør en forskjell når næringslivet skal gjøre sine produktendringer og markedsfremstøt. Merket er en suksess langt ut over Nordens grenser.

Norwegian English

.

2003-2009 Øystein Solevåg – hjernen bak innkjøperveiledning

På begynnelsen av 2000-tallet ble det, som en del av Lokal Agenda 21, arrangert miljødager i Stavanger, med navnet Synergi og årstall. Her møtte forfatteren en rødhåret, skjeggete kar med et inderlig engasjement. Vi tok noen øl på en bar i en av de trange gatene ned mot havna. Mannen het Øystein Solevåg og hadde jobbet med miljøvern så lenge noen kunne huske, enda så ung han var. Han mente at miljømerking var bra og at offentlige innkjøpere kunne benytte miljømerking mer aktivt enn de gjorde. Han var som oss, ikke imponert over myndighetenes kampanjer med navn Grønn stat 1, Grønn stat 2 og Grønn start. Øystein mente vi kunne oppnå mye ved å spørre innkjøpere i hvilken grad de stilte miljøkrav, om de benyttet miljømerking og ved samme anledning informere dem om vårt utmerkede verktøy, miljømerking.

Norwegian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error