1887

Svanemerket 30 år

Jubileumsberetning for det nordiske miljømerket

image of Svanemerket 30 år

Dette er en beretning om Svanemerkets første tretti år, skrevet i kronologisk orden med korte kapitler som hver for seg skal illustrere ulike aspekter av ordningen. Det er få områder av samfunnslivet hvor det har vært prestert så mye tåkeprat som innenfor miljøvern. Kanskje fordi det er så enkelt å være enige om målene, men så vanskelig å finne de rette løsningene, og leve som man prediker. Hos Svanemerket har man gjort jobben fra dag én, ved å stille konkrete målbare krav til miljøprestasjon og gjøre miljø til et konkurransefortrinn. Det har vært konflikter og uenighet, men ingen kan bestride at miljømerking har ført til betydelige miljøforbedringer. Norden med 30 millioner innbyggere, utgjør verdens tolvte største økonomi, og det gjør en forskjell når næringslivet skal gjøre sine produktendringer og markedsfremstøt. Merket er en suksess langt ut over Nordens grenser.

Norwegian English

.

2012 Mer enn kosmetiske endringer

I 2006 fant forskere overraskende høye nivåer av stoffgruppen siloksaner i torsk tatt på dypet i Oslofjorden. Stoffene ble brukt i blant annet sjampo, balsam og solkrem. Grønn Hverdag kartla at stoffene fantes i 37 av 118 solkremer på det norske markedet. Tidligere hadde stoffene blitt funnet i polarmåke på Bjørnøya. Åtte år senere har man i EUs kjemikalieregelverk Reach vedtatt å forby D4 (oktametylsyklotetrasiloksan) og D5 (dekametylsyklopentasiloksan) i personlige pleieprodukter som vaskes av ved vanlig bruk, som for eksempel sjampo, balsam og såpe. Forbudet gjelder fra 2020.

Norwegian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error