1887

Svanemerket 30 år

Jubileumsberetning for det nordiske miljømerket

image of Svanemerket 30 år

Dette er en beretning om Svanemerkets første tretti år, skrevet i kronologisk orden med korte kapitler som hver for seg skal illustrere ulike aspekter av ordningen. Det er få områder av samfunnslivet hvor det har vært prestert så mye tåkeprat som innenfor miljøvern. Kanskje fordi det er så enkelt å være enige om målene, men så vanskelig å finne de rette løsningene, og leve som man prediker. Hos Svanemerket har man gjort jobben fra dag én, ved å stille konkrete målbare krav til miljøprestasjon og gjøre miljø til et konkurransefortrinn. Det har vært konflikter og uenighet, men ingen kan bestride at miljømerking har ført til betydelige miljøforbedringer. Norden med 30 millioner innbyggere, utgjør verdens tolvte største økonomi, og det gjør en forskjell når næringslivet skal gjøre sine produktendringer og markedsfremstøt. Merket er en suksess langt ut over Nordens grenser.

Norwegian English

.

1988 Miljøbevegelsens stemme, Stefan Edman

Biolog og forfatter Stefan Edman var allerede på åttitallet en anerkjent miljøforkjemper i Sverige. Han påsto at han var optimist, på tross av sine mørke beskrivelser av utviklingen. Edman ble intervjuet, i Gøteborgsposten 13. januar 1988, og tegnet et bildet av sin samtid som ikke var så lystig. Han mente at miljøvern måtte bli enkelt og han trodde på miljømerking, slik de hadde etablert i Vest-Tyskland og mente at merkede produkter også ville inneholde detaljert informasjon om miljøbelastningen. Slik sett trodde han både på forenklingen som lå i en merking og at forbrukere kunne forstå og gjøre seg nytte av kompleks miljøinformasjon.

Norwegian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error