1887

Svanemerket 30 år

Jubileumsberetning for det nordiske miljømerket

image of Svanemerket 30 år

Dette er en beretning om Svanemerkets første tretti år, skrevet i kronologisk orden med korte kapitler som hver for seg skal illustrere ulike aspekter av ordningen. Det er få områder av samfunnslivet hvor det har vært prestert så mye tåkeprat som innenfor miljøvern. Kanskje fordi det er så enkelt å være enige om målene, men så vanskelig å finne de rette løsningene, og leve som man prediker. Hos Svanemerket har man gjort jobben fra dag én, ved å stille konkrete målbare krav til miljøprestasjon og gjøre miljø til et konkurransefortrinn. Det har vært konflikter og uenighet, men ingen kan bestride at miljømerking har ført til betydelige miljøforbedringer. Norden med 30 millioner innbyggere, utgjør verdens tolvte største økonomi, og det gjør en forskjell når næringslivet skal gjøre sine produktendringer og markedsfremstøt. Merket er en suksess langt ut over Nordens grenser.

Norwegian English

.

DU farger verden grønn!

En hel generasjon nordboere lever med Gro Harlem Brundtlands ord: «Alt henger sammen med alt.» Mange mener likevel at Svanemerket opererer bare innenfor Norden. Faktum er at det pågår produksjon av svanemerkede varer og tjenester i mer enn 45 land. Om man inkluderer land hvor det produseres råvarer og halvfabrikata som inngår i en svanemerket produksjon, så kan man trygt hevde at Svanemerket bidrar til å farge verden grønn. Eller rettere sagt, du bidrar til å farge verden grønn, enten du er forbruker, innkjøper, investor, produsent, tilbyder eller forhandler av svanemerkede produkter. Du kan være stolt av at dine miljøvalg bidrar til den store dugnaden, som handler om å redde verden – litt hver dag.

Norwegian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error