1887

Stadsnära landskap - en resurs i samhällsplaneringen

image of Stadsnära landskap - en resurs i samhällsplaneringen

Projektet Stad och Land inleddes under 2007 med målsättningen att visa på hur jord- och skogsbruk samt rekreationsintressen kan samordnas i det stadsnära landskapet. Denna rapport introducerar projektet och presenterar rekommendationer för framtida samhällsplanering av stadsnära områden. Projektet visar att de stadsnära landskapen är en outnyttjad resurs inom nordisk planering, trots att närheten till landsbygden är en viktig del av idén om den nordiska staden. I rapporten argumenteras för att en samhällsplanering av stadsnära landskap bör utarbetas som ett separat tema, vid sidan om stads- och landsbygdsplanering. Den Europeiska Landskapskonventionen ger stöd för en sådan planering. Ett ökat medborgardeltagande, en stärkt regionplanering samt en genomarbetad informationsinsamling kan även förbättra planeringen av dessa områden. En mer aktiv samhällsplanering behövs dessutom för att hantera de konflikter som kännetecknar stadsnära landskap, inte minst beträffande bevarandet av värdefull jordbruksmark, samt för att försvara utbudet av lättillgänglig allemansrättslig mark i stadens närhet.

Swedish

.

Sammanfattning

Det nordiska projektet Stad och Land inleddes under 2007, med målsättningen att visa på hur jord- och skogsbruk samt rekreationsintressen kan samordnas i det stadsnära landskapet med den fysiska planeringens hjälp. Denna rapport ger en kort introduktion till projektet, och presenterar de allmänna rekommendationer för framtida samhällsplanering som projektet har resulterat i.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error