1887

Söfnun og meðhöndlun spilliefna í litlum slippum á Norðurlöndum

image of Söfnun og meðhöndlun spilliefna í litlum slippum á Norðurlöndum

Á litlum slippstöðvum, sem annast viðhald og viðgerðir á smábátum, eru notuð mengandi efni sem mynda hættulegan úrgang og geta losað mengandi efni út í umhverfið. Verkefnið kortlagði rekstrarhætti, umhverfisvitund, þekkingu og viðhorf í Norður-Noregi, á Álandseyjum og í Færeyjum. Enginn áberandi munur var á milli þessara svæða og því má ætla að niðurstöðurnar eigi einnig við um slíka starfsemi annars staðar á Norðurlöndum. Þar voru viðhafðir í senn góðir starfshættir og annað sem mætti betur fara en almennt virtust góðar forsendur til úrbóta. Menn létu almennt í ljós óskir um umhverfisvænni rekstrarhætti en minna er um að því sé fylgt eftir. Víða skorti þekkingu á lögum og reglugerðum og eiginleikum þeirra efna sem notuð eru. Starfshættir sem takmarka losun tíðkast nánast ekki og afar mismunandi er staðið að meðhöndlun úrgangs. Eigendur slippstöðva og stjórnvöld geta stuðlað að bættu ástandi í atvinnugreininni. Þörf er á auðskiljanlegum upplýsingum um lög og reglur. Þá er æskilegt að auka fræðslu og koma á samstarfi stærri þjónustuhafna, slippstöðva og lítilla slippa um raunhæfar úrlausnir. Einföld vottunarkerfi geta einnig orðið hvatning til að draga úr mengun. Mestu máli skiptir að litlu slippstöðvarnar komi sér upp söfnunarkerfi fyrir fastan úrgang, fyrir flokkun og meðhöndlun úrgangs og hreinsun frárennslis.

Icelandic Swedish

.

Samantekt

Vitað er að slippstöðvar valda mengun sjávar. Á síðari árum hafa umhverfisstjórnvöld á Norðurlöndum í mismiklum mæli fylgst með stærri slippstöðvum og beint fyrirmælum til þeirra. Lítið eftirlit hefur verið með litlum slippstöðvum, þar sem starfa yfirleitt 1–5 manns, og því er lítið vitað um rekstrarhætti og umhverfisvitund þeirra. Verkefnið sem hér er fjallað um varð til að frumkvæði umhverfisstjórnvalda í Finnmörku (Noregi), Færeyjum, Álandseyjum og Íslandi. Markmiðið var að safna upplýsingum um rekstrarhætti, þekkingu á notkun hættulegra efna við viðhald á bátum á litlum slippstöðvum á eftirfarandi þremur stöðum: Tromsfylki í Noregi, Færeyjum og Álandseyjum. Markhópurinn var slippstöðvar með færri en 4–5 starfsmenn sem annast viðgerðir og viðhald á bátum. Við gerð yfirlitsins var aðallega stuðst við heimsóknir á vinnustaði sem valdir voru í samráði milli Akvaplan-niva og umhverfisstjórnvalda á hverjum stað.

Icelandic Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error