1887

Skovenes værdi i lokalsamfundet i Norden

image of Skovenes værdi i lokalsamfundet i Norden

I de nordiske lande er skovarealerne steget de sidste mange år. Selv i de skovfatttigste af de nordiske lande spiller skoven nu overalt en rolle i lokalsamfundene. Værdiproduktionen i skovene diversificeres og stiger trods faldende priser på råtræ. Stigningen foregår primært indenfor produktioner, der vanskeligt lader sig entydigt værdisætte og for hvilke et frit og åbent marked endnu ikke eksisterer. En mulig genvej til værdifastsættelsen kunne gå via begrebet værdikæder. Hermed ville det måske være muligt af fastsætte lokale afregningsmodeller eller omfordeling af byrderne og starte en debat om de lokale myndigheders rolle. Øget mangfoldighed i skovenes værdiproduktion og lokale betydning rejser nye spørgsmål som:

* Bynære skove producerer på et relativt beskedent areal værdier for en meget stor ”kundegruppe” i lokalsamfundet. Hvem er de bedste forvaltere af disse skove?

* Hvem bør kapitalisere værdien af biodiversitet?

* Hvem skal vedligeholde den infrastruktur skovdriften har etableret, hvis skovdriften ophører?

* Hvem kan og må tjene penge på lokale og turisters rekreative udfoldelser i skovene?

Rækken af spørgsmål er meget længere. Mængden af tilsvarende entydige svar meget beskeden.

Danish

.

Indledning - om rapporten

Denne korte rapport er en del af baggrundsmaterialet til Nordisk Skovkonference 2005. Rapporten sammenstiller en række udtalelser og holdninger fra væsentlige interessenter i forhold til at vurdere skovenes værdi for de nordiske lokalsamfund. I alle fem nordiske lande er repræsentanter for offentlige instanser, private lodsejere, og NGO’ere blevet interviewet om netop skovenes værdi i lokalsamfundet. Det har ikke været muligt at interviewe enkelte borgere, hvilket er en mangel ved rapporten, der som sådan ikke nødvendigvis også afspejler den uorganiserede borgers spontane ideer om skovenes lokale værdi. Kommunen er i alle tilfælde valgt som den lokale referenceenhed, uanset de betydelige forskelle i kommunernes størrelse såvel inden for landene som mellem disse.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error