1887

Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i nordøstatlanten

image of Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i nordøstatlanten

Rapporten "Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i Nordøstatlanten" er den mest gennemgribende analyse af det pelagiske fiskeris samfundsøkonomiske afkast indtil videre. Den pelagiske flåde i studiet består af 180 store skibe hjemmehørende i 6 lande. Det samfundsøkonomiske afkast udregnes for hver national flådegruppe. Endvidere estimesres det maksimale samfundsmæssige afkast med en økonomisk bedre fiskeriforvaltning. Afslutningsvis ses på, hvordan det aktuelle samfundsmæssige afkast bliver fordelt i landene mellem rederier, mandskab og samfund. Rapporten er et godt grundlag for diskussion om, hvordan fiskeriforvaltning generelt kan forbedres til samfunets gavn i de enkelte lande. Den danner endvidere gundlag for diskussion af det enkelte lands egen forvaltning sammenlignet med de andres. Ikke mindst er rapporten uundværlig i drøftelser af fordelingen af det samfundsøkonomiske afkast og hvem der bør få del i afkastet fra samfundets ejendom!

Danish

.

Pelagiske fiskeres økonomiske rammebetingelser

Fælles ejendomsret, eksterne effekter og manglende prisfastsættelse af eksterne effekter er centrale årsager til, at et frit marked ikke kan fungere samfundsøkonomisk optimalt. Disse forhold karakteriserer udnyttelsen af fiskebestandene, og det er derfor afgørende for at rette op på disse forhold, at der anvendes en hensigtsmæssig fiskeriforvaltning.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error