1887

Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i nordøstatlanten

image of Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i nordøstatlanten

Rapporten "Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i Nordøstatlanten" er den mest gennemgribende analyse af det pelagiske fiskeris samfundsøkonomiske afkast indtil videre. Den pelagiske flåde i studiet består af 180 store skibe hjemmehørende i 6 lande. Det samfundsøkonomiske afkast udregnes for hver national flådegruppe. Endvidere estimesres det maksimale samfundsmæssige afkast med en økonomisk bedre fiskeriforvaltning. Afslutningsvis ses på, hvordan det aktuelle samfundsmæssige afkast bliver fordelt i landene mellem rederier, mandskab og samfund. Rapporten er et godt grundlag for diskussion om, hvordan fiskeriforvaltning generelt kan forbedres til samfunets gavn i de enkelte lande. Den danner endvidere gundlag for diskussion af det enkelte lands egen forvaltning sammenlignet med de andres. Ikke mindst er rapporten uundværlig i drøftelser af fordelingen af det samfundsøkonomiske afkast og hvem der bør få del i afkastet fra samfundets ejendom!

Danish

.

National forvaltning

I Island udgør det pelagiske fiskeri størstedelen af landets samlede fangstmængde. De vigtigste bestande er lodde, sild og blåhvilling, og makrel er de seneste år også blevet en vigtig art, men er ikke inkluderet i dette studie.Fiskebestandene hører ikke udelukkende til i islandsk farvand, men migrerer rundt i hele Nordøstatlanten, som f.eks. den norske vårgydende sild. Forvaltningen af bestandene sker i samarbejde med nabolandene Norge, Færøerne, Danmark, Grønland og EU.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error