1887

Saltsjöbaden V - Taking international air pollution policies into the future

Gothenburg 24-26 June 2013

image of Saltsjöbaden V - Taking international air pollution policies into the future

24-26 June 2013, 130 leading international policy makers, scientists, experts and others met at an international workshop in Gothenburg, Sweden, in order to discuss and outline future directions in air pollution science and policy. The workshop, which was organised in close collaboration with the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution and the European Commission, involved several themes such as linkages to climate change including SLCP, nitrogen, global governance and effects to health and environment. The output is a series of recommendations for further actions with respect to effects to health, ecosystems and near-term climate actions. Recommendations were also given with respect to heavy metals and POPs. The recommendations are directed towards several international organisations and initiatives such as CLRTAP, European Commission, Climate and Clean Air Coalition and the Arctic Council.

English

.

Sammanfattning (in Swedish)

Denna rapport är en sammanfattning av resultaten från en internationell workshop kring framtida strategier för luftföroreningar som hölls i Göteborg 24–26 juni 2013. Workshopen är den femte i en serie som organiserats under rubriken “Saltsjöbaden workshops,” där den första hölls i Saltsjöbaden i april 2000. Mötena har haft som övergripande tema att diskutera internationella luftvårdsfrågor, speciellt de som är av gränsöverskridande natur. Resultaten har sedan utgjort underlag för fortsatt arbete inom internationella organ, framför allt inom UN ECES arbete med konventionen kring långväga gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP) och EU-kommissionen. Mötena har samlat beslutsfattare, forskare och experter inom området och de har kommit att utgöra en plattform där nya idéer och koncept kunnat diskuteras informellt.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error