1887

Ruokajätteen kompostoinnin hajuhaittojen minimointi prosessioptimoinnilla

Pohjoismainen yhteistyöprojekti

image of Ruokajätteen kompostoinnin hajuhaittojen minimointi prosessioptimoinnilla

Ruokajätteen kompostointi aiheuttaa usein ongelmallisia hajupäästöjä. Tässä projektissa kehitettiin suositukset hajuhaittojen riskin minimoimiseksi ja tehokkaan prosessin sekä korkean ja tasaisen tuotteen laadun saavuttamiseksi. Kolmea täyden mittakaavan laitosta ja yhtä koereaktoria tutkittiin. Tulokset osoittavat voimakkaan korrelaation pH:n ja hajuemissioiden välillä, lämpötila ja hajoamisnopeus ovat myös tärkeitä tekijöitä. Pääsuositus hajuhaittojen vähentämiseksi on prosessin hallinta siten, että pH nousee nopeasti ilman, että lämpötila nousee, joko ilmastuksen avulla taikka lisäämällä kompostia tai korkean pH:n omaavaa puutuhkaa. Vettä voidaan käyttää lämpötilan säätämiseen. Ruokajätteessä on paljon energiaa ja suuri osa energiasta vapautuu kompostoinnissa. Jos energiaa käytetään veden haihduttamiseen, komposti pysyy viileänä. Ruokajätteen sisältämä vesi ei yleensä riitä saamaan aikaan riittävää haihtumista ja viilentämistä. Sen vuoksi olisi voitava lisätä vettä prosessiin lämpötilan ja pH:n säätämiseksi.

Finnish

.

Taustaa

Suuria laitoksia syntypaikkalajitellun talousjätteen laajamittaista kompostointia varten on viime vuosina rakennettu Pohjoismaissa paljon, ja rakentamisen voidaan olettaa edelleen jatkuvan tietyssä määrin. Laitosten rakentamista ja käyttöä ovat kuitenkin huomattavasti vaikeuttaneet valitukset laitoksista tulevasta pahasta hajusta. Pohjoismaissa laitoksille tuleva jäte on suunnilleen samanlaista, syntypaikkalajiteltua talousjätettä, joka suurimman osan vuodesta koostuu kokonaan ruokajätteestä, Jätteen koostumuksesta ja kylmemmästä ilmastosta johtuen Pohjoismaat ovat Euroopassa erikoistapaus, eikä esimerkiksi Saksassa saatuja kokemuksia voi välttämättä suoraan soveltaa täkäläisiin kompostointiprosesseihin.

Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error