1887

Ruokajätteen kompostoinnin hajuhaittojen minimointi prosessioptimoinnilla

Pohjoismainen yhteistyöprojekti

image of Ruokajätteen kompostoinnin hajuhaittojen minimointi prosessioptimoinnilla

Ruokajätteen kompostointi aiheuttaa usein ongelmallisia hajupäästöjä. Tässä projektissa kehitettiin suositukset hajuhaittojen riskin minimoimiseksi ja tehokkaan prosessin sekä korkean ja tasaisen tuotteen laadun saavuttamiseksi. Kolmea täyden mittakaavan laitosta ja yhtä koereaktoria tutkittiin. Tulokset osoittavat voimakkaan korrelaation pH:n ja hajuemissioiden välillä, lämpötila ja hajoamisnopeus ovat myös tärkeitä tekijöitä. Pääsuositus hajuhaittojen vähentämiseksi on prosessin hallinta siten, että pH nousee nopeasti ilman, että lämpötila nousee, joko ilmastuksen avulla taikka lisäämällä kompostia tai korkean pH:n omaavaa puutuhkaa. Vettä voidaan käyttää lämpötilan säätämiseen. Ruokajätteessä on paljon energiaa ja suuri osa energiasta vapautuu kompostoinnissa. Jos energiaa käytetään veden haihduttamiseen, komposti pysyy viileänä. Ruokajätteen sisältämä vesi ei yleensä riitä saamaan aikaan riittävää haihtumista ja viilentämistä. Sen vuoksi olisi voitava lisätä vettä prosessiin lämpötilan ja pH:n säätämiseksi.

Finnish

.

Kokoavia tarkasteluja

Saapuvalle ruokajätteelle on Pohjoismaissa tyypillistä pienet pH-arvot sekä orgaanisten happojen, lähinnä maitohapon, suurehkot tai suuret pitoisuudet, mikä tarkoittaa, että ongelmien riski kompostoitaessa on suuri. Tässä projektissa tutkituille substraattiseoksille luonteenomaisina piirteinä tarkasteltiin myös vesipitoisuuksia, ilmahuokostilavuuksia sekä orgaanisen hiilen ja typen pitoisuuksia, jotka olivat kompostoinnin kannalta sopivia.

Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error