1887

Ruokajätteen kompostoinnin hajuhaittojen minimointi prosessioptimoinnilla

Pohjoismainen yhteistyöprojekti

image of Ruokajätteen kompostoinnin hajuhaittojen minimointi prosessioptimoinnilla

Ruokajätteen kompostointi aiheuttaa usein ongelmallisia hajupäästöjä. Tässä projektissa kehitettiin suositukset hajuhaittojen riskin minimoimiseksi ja tehokkaan prosessin sekä korkean ja tasaisen tuotteen laadun saavuttamiseksi. Kolmea täyden mittakaavan laitosta ja yhtä koereaktoria tutkittiin. Tulokset osoittavat voimakkaan korrelaation pH:n ja hajuemissioiden välillä, lämpötila ja hajoamisnopeus ovat myös tärkeitä tekijöitä. Pääsuositus hajuhaittojen vähentämiseksi on prosessin hallinta siten, että pH nousee nopeasti ilman, että lämpötila nousee, joko ilmastuksen avulla taikka lisäämällä kompostia tai korkean pH:n omaavaa puutuhkaa. Vettä voidaan käyttää lämpötilan säätämiseen. Ruokajätteessä on paljon energiaa ja suuri osa energiasta vapautuu kompostoinnissa. Jos energiaa käytetään veden haihduttamiseen, komposti pysyy viileänä. Ruokajätteen sisältämä vesi ei yleensä riitä saamaan aikaan riittävää haihtumista ja viilentämistä. Sen vuoksi olisi voitava lisätä vettä prosessiin lämpötilan ja pH:n säätämiseksi.

Finnish

.

Kirjallisuuden tarkastelua

Useat tutkijat ovat tunnistaneet tusinoittain tai jopa sadoittain eri aineita kompostista tulevassa kaasussa (Wilkins 1994; Pöhle ja Kliche 1996; Krzymien et al. 1999). Kyseiset orgaaniset aineet kuuluvat moniin eri ryhmiin, eivätkä tutkijat ole yhtä mieltä siitä, mitkä aineet tai aineryhmät haisevat eniten. Eri substraattien kompostointi saa aikaan erilaisia haisevia aineita (Komilis et al. 2004). Eräänlaisen yleiskuvan erilaisista haisevista aineista voi saada ns. hajupyörästä, jossa haisevat aineet on luokiteltu hajutyyppien ja kemiallisen koostumuksen mukaan (Kuva 1).

Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error