1887

Rikkaampi tulevaisuus

13 yleissopimusta luonnon ja kulttuuriympäristön hyväksi

image of Rikkaampi tulevaisuus

Pohjoismailla on pitkät perinteet osallistumisessa kansainväliseen yhteistyöhön maailman luonnon- ja kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Tässä yhteistyössä yleissopimukset muodostavat tärkeän työkalun. Vihkosessa esitellään 13 tärkeintä yleissopimusta, jotka eri laajuuksissa koskevat Pohjoismaita ja joiden luomiseen Pohjoismaat ovat useissa tapauksissa osallistuneet. Yleissopimukset ovat: - Biodiversiteettisopimus, - CITES-sopimus, - Ramsarin yleissopimus, - Bernin yleissopimus, - Bonnin yleissopimus, - Valaanpyyntisopimus, - Helsingin yleissopimus, - OSPAR-sopimus, - Maailmanperintösopimus, - Eurooppalainen maisemayleissopimus, - Granadan yleissopimus, - Maltan yleissopimus ja - Århusin yleissopimus. Vihkosessa annetaan lyhyt kuvaus yleissopimusten historiallisesta taustasta. Myös tärkeimmät päätökset ja niiden merkitys Pohjoismaille käydään läpi. Vihkonen sisältää myös katsauksen siihen, missä yleissopimukses-sa kukin Pohjoismaa on mukana ja mistä saa lisätietoja. Kohderyhmänä on poliitikot, virkamiehet, hallintovirkamiehet, opettajat, eturyhmät ja muut luonnon- ja kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet.

Finnish

.

Valaanpyyntisopimus

1930-luvulla useat valtiot harjoittivat niin tehokasta valaanpyyntiä, että se oli johtaa valaiden kuolemiseen sukupuuttoon. Valaskannan suojelemiseksi Norja ja Englanti solmivat jo 1931 sopimuksen valaanpyynnin rajoittamisesta. Vuonna 1937 muitakin maita tuli mukaan sopimukseen, joka ei kuitenkaan ollut erityisen tehokas, sillä uusia valaanpyyntivaltioita nousi jatkuvasti esiin. Uudet säännökset olivat siis tarpeen ja siksi 15 valaanpyyntivaltiota laativat Valaanpyynnin säätelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vuonna 1946. 1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa yleissopimuksen sisältöä muutettiin uusien maiden allekirjoittaessa yleissopimuksen. Useimmat uudet jäsenmaat toimivat pääsääntöisesti valaanpyynnin lopettamiseksi tai sen rajoittamiseksi merkittävästi.

Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error