1887

Rikkaampi tulevaisuus

13 yleissopimusta luonnon ja kulttuuriympäristön hyväksi

image of Rikkaampi tulevaisuus

Pohjoismailla on pitkät perinteet osallistumisessa kansainväliseen yhteistyöhön maailman luonnon- ja kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Tässä yhteistyössä yleissopimukset muodostavat tärkeän työkalun. Vihkosessa esitellään 13 tärkeintä yleissopimusta, jotka eri laajuuksissa koskevat Pohjoismaita ja joiden luomiseen Pohjoismaat ovat useissa tapauksissa osallistuneet. Yleissopimukset ovat: - Biodiversiteettisopimus, - CITES-sopimus, - Ramsarin yleissopimus, - Bernin yleissopimus, - Bonnin yleissopimus, - Valaanpyyntisopimus, - Helsingin yleissopimus, - OSPAR-sopimus, - Maailmanperintösopimus, - Eurooppalainen maisemayleissopimus, - Granadan yleissopimus, - Maltan yleissopimus ja - Århusin yleissopimus. Vihkosessa annetaan lyhyt kuvaus yleissopimusten historiallisesta taustasta. Myös tärkeimmät päätökset ja niiden merkitys Pohjoismaille käydään läpi. Vihkonen sisältää myös katsauksen siihen, missä yleissopimukses-sa kukin Pohjoismaa on mukana ja mistä saa lisätietoja. Kohderyhmänä on poliitikot, virkamiehet, hallintovirkamiehet, opettajat, eturyhmät ja muut luonnon- ja kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet.

Finnish

.

OSPAR-sopimus

OSPAR-sopimus koskee Koillis- Atlantin suojelua mukaan lukien Kattegat ja Pohjanmeri. Yleissopimus yhdistää Pariisin ja Oslon yleissopimukset, jotka käsittävät maalla sijaitsevista lähteistä tulevan saasteen ja laivasta ja lentokoneesta mereen päästettävät jätteet. Koillis-Atlantin rannikolla sijaitsevat maat olivat sitä mieltä, että kaksi muuta yleissopimusta eivät olleet riittäviä suojelemaan merta kaikilta päästön aiheuttajilta. Siksi vuonna 1992 päätettiin solmia uusi yleissopimus, jossa otetaan huomioon kaikki sellainen ihmisten toiminta, joka saastuttaa Koillis-Atlanttia.

Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error