1887

Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester

Reduced use of pesticides through improved warning systems

image of Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester

Innhold:

* Nordisk Plantevernvarsling for redusert bruk av plantevernmidler

* Seminarier i projektet

* Jordbruksverkets IT-lösningar inom växtskydd, med möjliga Nordiska kopplingar

* VIPS – Varsling innen planteskadegjørere – et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk og Landbrukets Forsøksringer og muligheter for nordisk samarbeid innen varsling av skadegjørere

* Danmarks JordbrugsForsknings- og Dansk Landbrugsrådgivnings IT-løsninger inden for plantebeskyttelse med mulighed for nordisk samarbejde

* Rapport om nordisk samarbejde om Planteværn Online (PVO)

* Kort beskrivelse og vurdering av arbeidet med å tilpasse ugrasmodulen i det danske beslutningsstøttesystemet Planteværn Online (PVO) til norske forhold for bruk i VIPS

*Further development of the XML-scheme for agro meteorological data: ‘loose’ or ‘strong’ typing?

Swedish

.

Sammendrag

En kan umiddelbart ikke se hvilke varslingsmodeller som kun kan gjelde for ett land. Kulturer og vekstforhold er relativt like i de nordiske land, og selv om det er forskjeller på f.eks. produktvolum og struktur, burde varslingen, ev. med nasjonale tilpasninger, kunne være felles. Dessuten er alle de nordiske land små landbruksland internasjonalt sett, og utvikling av varslingsmodeller er dyrt. Et nordisk samarbeid burde gi lavere utviklingskostnader og bedre modeller. Det bør samtidig understrekes at ved samarbeid om utvikling og utveksling av varslingsapplikasjoner, vil en få tilgang til hverandres fagkunnskap. Landenes forskning- og rådgivingsstruktur bør heller ikke være et hinder for samarbeid. Innen forskning har det lenge vært et nordisk samarbeid. Det burde la seg gjøre å «styre» allerede etablert forskersamarbeid også i retning av felles utvikling av varslingsmodeller.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error