1887

Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester

Reduced use of pesticides through improved warning systems

image of Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester

Innhold:

* Nordisk Plantevernvarsling for redusert bruk av plantevernmidler

* Seminarier i projektet

* Jordbruksverkets IT-lösningar inom växtskydd, med möjliga Nordiska kopplingar

* VIPS – Varsling innen planteskadegjørere – et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk og Landbrukets Forsøksringer og muligheter for nordisk samarbeid innen varsling av skadegjørere

* Danmarks JordbrugsForsknings- og Dansk Landbrugsrådgivnings IT-løsninger inden for plantebeskyttelse med mulighed for nordisk samarbejde

* Rapport om nordisk samarbejde om Planteværn Online (PVO)

* Kort beskrivelse og vurdering av arbeidet med å tilpasse ugrasmodulen i det danske beslutningsstøttesystemet Planteværn Online (PVO) til norske forhold for bruk i VIPS

*Further development of the XML-scheme for agro meteorological data: ‘loose’ or ‘strong’ typing?

Swedish

.

Prosjektets viktigste resultater

På seminaret i København, (nov. 2004) var en enig om at hvert av de nordiske landene har sitt eget IKT-system for plantevernvarsling, og at det generelt er lite samarbeid og koordinering av hverandres kunnskap og kompetanse. Som en begynnelse på et mer forpliktende nordisk samarbeid, plukket en ut følgende konkrete fagområder.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error