1887

Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester

Reduced use of pesticides through improved warning systems

image of Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester

Innhold:

* Nordisk Plantevernvarsling for redusert bruk av plantevernmidler

* Seminarier i projektet

* Jordbruksverkets IT-lösningar inom växtskydd, med möjliga Nordiska kopplingar

* VIPS – Varsling innen planteskadegjørere – et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk og Landbrukets Forsøksringer og muligheter for nordisk samarbeid innen varsling av skadegjørere

* Danmarks JordbrugsForsknings- og Dansk Landbrugsrådgivnings IT-løsninger inden for plantebeskyttelse med mulighed for nordisk samarbejde

* Rapport om nordisk samarbejde om Planteværn Online (PVO)

* Kort beskrivelse og vurdering av arbeidet med å tilpasse ugrasmodulen i det danske beslutningsstøttesystemet Planteværn Online (PVO) til norske forhold for bruk i VIPS

*Further development of the XML-scheme for agro meteorological data: ‘loose’ or ‘strong’ typing?

Swedish

.

Nordisk Plantevernvarsling for redusert bruk av plantevernmidler

Varsling av planteskadegjørere om behov og riktig tidspunkt/eller ikke behov for sprøyting, er et viktig tiltak for å redusere bruken av plantevernmidler. En avgjørende forutsetning for optimal synergieffekt av et nordisk samarbeid innenfor varslingstjenesten av skadegjørere, er et IKTsystem hvor det enkelte lands datasystem kan kommunisere med de andre landenes, for eksempel ved utveksling av biologiske data. Hver for seg har fagmiljøene strevet med å lage nasjonale systemer. Det synes å være tydelig at en ville ha kommet lenger, både med kvaliteten på plantevernvarslene, i formidling av varslingstjenesten og til sparte kostnader, om en hadde samarbeidet tettere over landegrensene.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error