1887

Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester

Reduced use of pesticides through improved warning systems

image of Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester

Innhold:

* Nordisk Plantevernvarsling for redusert bruk av plantevernmidler

* Seminarier i projektet

* Jordbruksverkets IT-lösningar inom växtskydd, med möjliga Nordiska kopplingar

* VIPS – Varsling innen planteskadegjørere – et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk og Landbrukets Forsøksringer og muligheter for nordisk samarbeid innen varsling av skadegjørere

* Danmarks JordbrugsForsknings- og Dansk Landbrugsrådgivnings IT-løsninger inden for plantebeskyttelse med mulighed for nordisk samarbejde

* Rapport om nordisk samarbejde om Planteværn Online (PVO)

* Kort beskrivelse og vurdering av arbeidet med å tilpasse ugrasmodulen i det danske beslutningsstøttesystemet Planteværn Online (PVO) til norske forhold for bruk i VIPS

*Further development of the XML-scheme for agro meteorological data: ‘loose’ or ‘strong’ typing?

Swedish

.

Mål for prosjektet

Bakgrunnen for initiativet er et sterkt behov for å samle kreftene i Norden innen varsling av planteskadegjørere. Hver for seg har fagmiljøene strevet med å utvikle egne systemer. Det synes tydelig at en ville ha kommet lengre, både økonomisk og kvalitetsmessig på planteverntjenestene, dersom en hadde samarbeidet tettere over landegrensene. En ville oppnå en betydelig synergieffekt til beste for miljø og konsument. Intensjonene med forprosjektet er derfor å kartlegge de nordiske landenes systemer og dataverktøy når det gjelder varsling av skadegjørere og bidra til nordisk samarbeid innen fagområdet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error