1887

Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester

Reduced use of pesticides through improved warning systems

image of Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester

Innhold:

* Nordisk Plantevernvarsling for redusert bruk av plantevernmidler

* Seminarier i projektet

* Jordbruksverkets IT-lösningar inom växtskydd, med möjliga Nordiska kopplingar

* VIPS – Varsling innen planteskadegjørere – et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk og Landbrukets Forsøksringer og muligheter for nordisk samarbeid innen varsling av skadegjørere

* Danmarks JordbrugsForsknings- og Dansk Landbrugsrådgivnings IT-løsninger inden for plantebeskyttelse med mulighed for nordisk samarbejde

* Rapport om nordisk samarbejde om Planteværn Online (PVO)

* Kort beskrivelse og vurdering av arbeidet med å tilpasse ugrasmodulen i det danske beslutningsstøttesystemet Planteværn Online (PVO) til norske forhold for bruk i VIPS

*Further development of the XML-scheme for agro meteorological data: ‘loose’ or ‘strong’ typing?

Swedish

.

Jordbruksverkets IT-lösningar inom växtskydd, med möjliga Nordiska kopplingar

Bildarkivet är en viktig del i Växtskyddscentralernas informationsverksamhet och innehåller ca 1200 bilder. Arkivet är uppdelat i en personlig del, som är tillgänglig mellan kollegorna på Växtskyddscentralerna, samt en officiell del som nås via Växtskyddscentralernas hemsida. Här godkänns bilderna innan de läggs ut, för att bildkvalitén skall vara god.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error