1887

Potentials for Reducing the Health and Climate Impacts of Residential Biomass Combustion in the Nordic Countries

image of Potentials for Reducing the Health and Climate Impacts of Residential Biomass Combustion in the Nordic Countries

Residential biomass combustion is a major source of PM2.5 and SLCP (Short Lived Climate Pollutants) emissions in Denmark, Finland and Sweden. SLCPs and PM2.5 have impact on climate, environment and health. When developing strategies for reduced emissions, reliable information on current emissions and assessments for how they can be reduced is essential. This report presents recommendations for how to further improve national activity data collection procedures for less uncertain emission inventory results. It also presents scenario results with estimated technical potentials for reduced emissions of SLCPs and PM2.5 from residential biomass combustion, transformed into potential impact on health and climate effects in 2035.

English

.

Sammanfattning

Förbränning av biomassa i bostadssektorn är en stor källa till utsläpp av PM2.5 och kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, SLCP (Short Lived Climate Pollutants) i de nordiska länderna. SLCP och PM2.5 har inverkan på klimat, miljö och hälsa. För att utveckla strategier för att minska utsläppen och dess effekter är det viktigt att det finns tillförlitliga uppgifter om nuvarande utsläpp och kunskap om hur de skulle kunna minskas genom lämpliga åtgärder.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error