Poolkemikalier

Nordisk tilsynsprojekt 2009–2010

Tilsynsmyndighederne på kemikalieområdet i de nordiske lande har gennemført et fælles tilsynsprojekt om poolkemikalier i 2009. Ved poolkemikalier forstås produkter til rensning, regulering og hygiejneformål i forhold til kvaliteten af badevandet i pools. Hovedformålet med projektet har været at kontrollere om importører og producenter af poolkemikalier i Norden overholder kemikaliereglerne, som omfatter reglerne for markedsføring af biocid- og rengøringsmidler og klassificering og mærkning af farlige kemiske produkter. Rapporten beskriver relevant lovgivning og problemområder vedrørende sundheds- og miljøfarer for de kontrollerede produkter. Resultaterne fra landenes inspektioner samt vurdering og tolkning af de fundne overtrædelser er opsummeret for hvert enkelt land. Projektet munder ud i en række anbefalinger til virksomheder og forbrugere i forhold til markedsføring og anvendelsen af poolkemikalier.

Danish