1887

Poolkemikalier

Nordisk tilsynsprojekt 2009–2010

image of Poolkemikalier

Tilsynsmyndighederne på kemikalieområdet i de nordiske lande har gennemført et fælles tilsynsprojekt om poolkemikalier i 2009. Ved poolkemikalier forstås produkter til rensning, regulering og hygiejneformål i forhold til kvaliteten af badevandet i pools. Hovedformålet med projektet har været at kontrollere om importører og producenter af poolkemikalier i Norden overholder kemikaliereglerne, som omfatter reglerne for markedsføring af biocid- og rengøringsmidler og klassificering og mærkning af farlige kemiske produkter. Rapporten beskriver relevant lovgivning og problemområder vedrørende sundheds- og miljøfarer for de kontrollerede produkter. Resultaterne fra landenes inspektioner samt vurdering og tolkning af de fundne overtrædelser er opsummeret for hvert enkelt land. Projektet munder ud i en række anbefalinger til virksomheder og forbrugere i forhold til markedsføring og anvendelsen af poolkemikalier.

Danish

.

Tilsyn og resultater

Til gennemførelsen af kontrollen blev der udformet en fælles manual, som er fulgt af Norge, Sverige og Danmark. Finland udførte kontrollen i 2007 og har udelukkende kontrolleret biocidprodukter i deres kontrol.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error