1887

Policy Brief: Nordic Ecosystem Services

Examples, Applications and Knowledge Gaps

image of Policy Brief: Nordic Ecosystem Services

Nature provides us with a multitude of goods like food and fiber, drinking water, protection against floods and storms, carbon storage and recreational services like swimming and bird watching. Our welfare and well-being depend on these goods and services – often called ecosystem services, defined as “the benefit people directly and indirectly obtain from nature”. We often distinguish between four categories of ecosystem services; supporting, provisioning, regulating and cultural ecosystem services. This report aims to sum up and show some examples of the results of the ecosystem services projects carried out for NCM. It illustrates which ecosystem services we receive from Nordic nature and the importance of these. It also shows examples of how the ecosystem services approach has been and can be used in management of nature in the Nordic countries, and to point out some knowledge gaps.

English

.

Norsk Sammendrag

Nordisk natur forsyner oss med en rekke ulike goder som mat, fiber, drikkevann, medisiner, beskyttelse mot flom og stormer, karbonlagring, og rekreasjonstjenester som bading og fuglekikking. Vår velferd og velvære avhenger av disse godene og tjenestene – ofte kalt økosystemtjenester. Men mange av dem selges ikke på markeder og har derfor ingen markedspris. Velferdstapet for folk og samfunn som følge av reduksjoner i kvalitet og kvantitet av disse godene synes derfor ikke i våre vanlig brukte regnskaper, iallfall ikke på kort sikt.

Norwegian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error