1887

Policy brief: Nordic coastal cleanup

Forebygging av marin forsøpling i Norden gjennom holdningsskapende arbeid og kunnskapsbaserte beslutninger

image of Policy brief: Nordic coastal cleanup

Denne rapporten er basert på arbeidet med Nordic Coastal Cleanupprosjektet i 2017 og 2018. Nordic Coastal Cleanup er et samarbeidsprosjekt mellom åtte nordiske partnere som sammen har som mål å bidra til arbeidet mot marin forsøpling i Norden: CSR Greenland, Hold Danmark Rent, Hold Norge Rent, Håll Sverige Rent, Landvernd, Pidä Saaristo Siistinä ry, Ringras og Ålands Natur & Miljö. Rapporten beskriver frivillig opprydding som verktøy for å bekjempe marin forsøpling og presenterer resultatene fra arbeidet med nordiske referansestrender. På bakgrunn av prosjektdeltakernes erfaringer og kunnskapen som er opparbeidet gjennom prosjektet, presenteres en rekke anbefalinger for Nordens videre arbeid mot marin forsøpling.

Norwegian

.

Innledning

På lik linje med områder over helen verden, er også Norden rammet av marin forsøpling både fra egen landbasert aktivitet og fra maritime kilder i havområdene i regionen. I tillegg tar havstrømmene med seg avfall som er på avveie fra andre land i våre nærområder så vel som fra land- og havområder lengre vekk fra oss.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error