Pohjoismainen tiivistelmä

Kokemuksia pohjoismaisesta tutkimuksesta “Improving Nordic policymaking on sustainable consumption with accessible knowledge and by dispelling myths that thwart sustainability”, Policy Brief, toukokuu 2013

Vaikka kestävän kulutuksen politiikkaa on harjoitettu 20 vuotta(UNCED 1992), materiaalien kulutus ja ympäristövaikutuksetlisääntyvät edelleen Pohjoismaissa ja Euroopassa. On epärealististaodottaa kestävän yhteiskunnan toteutumista nykyisten kestävänkehityksen poliittisten strategioiden pohjalta. Tarvitaan isojamuutoksia, ja tässä tutkimuksessa tiivistetty tutkimustieto osoittaa,että päätöksentekijöillä on suunnaton määrä mahdollisuuksialuoda myönteisiä muutoksia. Tämän tutkimuksen tavoitteena onkumota kestävää kehitystä estäviä myyttejä esittämällä tutkimustietoakuluttajakäyttäytymisestä tehokkaiden kestävän kulutuksenpolitiikkojen kehittämiseksi Pohjoismaissa. Tutkimuksessa käytetääntiedon välittämisen (knowledge brokering) lähestymistapaa. Tutkimus perustuu laajaan kansainväliseen kuluttajakäyttäytymistäkoskevaan tutkimusaineistoon mm. psykologian, sosiologian,käyttäytymistalouden, politiikan ja antropologian aloilta.

Finnish English