1887

Pohjoismaiden luonto – kohti vuotta 2010

Esimerkkejä Pohjoismaiden osallistumisesta kansainvälisen biodiversiteettitavoitteen 2010 saavuttamiseksi

image of Pohjoismaiden luonto – kohti vuotta 2010

Kansainvälinen tavoite hidastaa ja jopa pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen maapallolla vuoteen 2010 on sisällytetty Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristöyhteistyön toimintaohjelmaan vuosille 2009-2012. Tiedämme jo nyt, ettei tuota tavoitetta saavuteta, vaikka tavoitteen saavuttamiseksi on Pohjoismaissa tehty lukuisia pieniä ja suuria tekoja, jotka ovat edistäneet luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja suojelua. Tavoitevuonna 2010 vietetään YK:n kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden vuotta, jonka aikana muotoillaan uudet tavoitteet ja painotetaan luonnon monimuotoisuuden tärkeyttä luonnolle ja ihmisille. Työ luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi jatkuu -vuoden 2010 jälkeenkin. Pohjoismaiden luonto - kohti vuotta 2010 -projekti esitteli esimerkein pohjoismaisia monimuotoisuuden säilyttämisen uhkia ja menestystarinoita, mutta myös pyrkimyksiä, jotka eivät aina toteutuneetkaan halutulla tavalla. Tarinat julkaistiin sähköisin tietolehtisin projektin kotisivuilla kaikilla pohjoismaisilla kielillä ja englanniksi. Julkaistut tietolehtiset ja yhteenveto luonnon monimuotoisuuden kehityskuluista ja tilasta Pohjoismaissa on koottu tähän julkaisuun, joka on osa Pohjoismaiden panosta 2010-tavoitteen saavuttamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi luonnon monimuotoisuuden merkityksestä.

Finnish Swedish, English

.

Yhteenveto: Pohjolan muuttuva luonto

Ihmisen käden- ja jalanjälki näkyy kaikkialla Pohjoismaissa. Jäljen voimakkuus on vaihdellut aikojen saatossa ja luontoa on kohdeltu eri lailla eri puolilla Pohjolaa. Alueiden fyysiset ominaisuudet, kuten ilmasto, maanpinnan muodot ja maaperän hedelmällisyys, mutta myös maankäytön perinteet ja alueen historia ovat vaikuttaneet siihen, kuinka voimaperäisesti luontoa ja luonnonvaroja on hyödynnetty. Paikoin alkuperäinen luonto on saanut väistyä kokonaan, paikoin jälki on ollut vain pintanaarmu, joka on arpeutunut itsestään.

Finnish Swedish, English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error