1887

PFASs in the Nordic environment

Screening of Poly- and Perfluoroalkyl Substances (PFASs) and Extractable Organic Fluorine (EOF) in the Nordic Environment

image of PFASs in the Nordic environment

This report describes a screening study of in all ninety-nine conventional and emerging per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in the Nordic environment. In addition, extractable organic fluorine (EOF) was analysed. The latter can provide the amount, but not identity, of organofluorine in the samples, which in turn can be used to assess the mass balance between known and unknown PFASs. The study was initiated by the Nordic Screening Group and funded by these and the Nordic Council of Ministers through the Chemicals Group.A total of 102 samples were analyzed in this study, including bird eggs, fish, marine mammals, terrestrial mammals, surface water, WWTP effluents and sludge, and air. Samples were collected by institutes from the participating countries and self-governing areas; Denmark, Faroe Islands, Finland, Greenland, Iceland, Norway, and Sweden.

English

.

Svensk Sammanfattning

I rapporten presenteras en undersökning av både konventionella och nya per- och polyfluoralkyl substanser (PFAS) i den nordiska miljön. PFAS är en omfattande klass av ämnen som har blivit ett miljöproblem på grund av deras extrema persistens och potentiella toxiska effekter hos biota och människor. Mer än 4 000 PFAS uppskattas finnas på den globala marknaden men det är inte klarlagt hur de sprids i miljön. Denna screeningsstudie omfattar totalt nittionio (99) PFAS från olika undergrupper samt analys av extraherbart organiskt fluor (EOF). EOF visar på mängden organiskt fluor i proverna, som i sin tur kan användas för att beräkna en massbalans mellan kända och okända PFAS. Studien initierades av Nordic Screening Group och finansierades av Nordiska ministerrådet genom Chemicals Group samt nationella organ och institut som finns representerade i Nordic Screening Group.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error