1887

Particle Emissions in Belarus and in the Nordic Countries

Emission Inventories and Integrated Assessment Modelling of Black Carbon and PM2.5

image of Particle Emissions in Belarus and in the Nordic Countries

The overall goal of the project is to stimulate decision-makers in Belarus to prioritize abatement measures aimed at black carbon in their efforts to reduce emissions of PM2.5, as encouraged in the Gothenburg protocol under the UNECE CLRTAP. To reach this purpose and in order to build up scientific basis necessary for further policy development, a comprehensive analysis of PM2.5 and BC emissions, emission reduction potentials and cost-effective abatement measures in Belarus has been conducted. The report presents two main parts of the conducted analysis: a part focused on the emission inventories, and a part summarizing the results of the integrated assessment modelling. The main focus is on analysis for Belarus; however, a range of modelling results have been obtained for the three participating Nordic countries — Denmark, Finland and Sweden.

English

.

Sammanfattning

Syftet med detta projekt är att stimulera beslutsfattare i Belarus att i deras insatser för att reducera utsläpp av PM2.5 prioritera åtgärder riktade mot minskning av utsläpp av sot (black carbon, BC), som uppmanas i Göteborgsprotokollet under Luftvårdskonventionen (FN:s Ekonomiska Kommission för Europa, Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar — UNECE CLRTAP). För att uppnå detta syfte samt för att bygga upp en vetenskaplig grund som behövs för vidareutveckling av nationella strategier, har vi utfört en omfattande analys av BC utsläpp, utsläppsminskningspotentialer och kostnadseffektiva åtgärder i Belarus. I denna rapport sammanfattas analysresultaten.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error