1887

Nudging för hållbar konsumtion av elektronikprodukter

Beteende vid köp och användning av elektronik, med en pilotstudie om nudging för hållbar konsumtion av mobiltelefoner bland ungdomar

image of Nudging för hållbar konsumtion av elektronikprodukter

Rapporten fokuserar på möjligheten att använda s.k. nudging för att öka hållbar konsumtion av elektronik: att utan tvång "puffa" konsumenter mot mer hållbara konsumtionsval. Det är många olika faktorer som spelar in när människor bestämmer sig för att agera eller inte agera hållbart i olika situationer. I rapporten kartläggs bl.a. med hjälp av en pilotstudie de viktigaste faktorerna som spelar in vid beslut om konsumtion av elektronik, och hur nudging kan användas för att öka hållbar konsumtion av elektronik. Projektet genomfördes i 2015 av en projektgrupp bestående av konsulter från Copenhagen Economics i Sverige och Danmark och i samarbete med Pelle Guldborg Hansen vid Roskilde Universitet. Projektledare var Amanda Stefansdotter. Nordiska Ministerådets arbetsgrupp för hållbar konsumtion och produktion (HKP) finansierade och styrde projektet i samarbete med avfallsgruppen NAG.

Swedish

.

Slutsatser och policyimplikationer

Traditionella styrmedel för hållbar konsumtion är främst utformade för teoretiskt rationella konsumenter, vilket inte alltid ger optimala resultat eftersom det mänskliga beteendet ofta avviker från antaganden i förenklade ekonomiska modeller. Faktorer såsom oföretagsamhet, mentala genvägar och vanor kan göra att konsumenter inte alltid väljer det alternativ som är bäst i objektiv mening och enligt deras egna preferenser. Exempelvis har det visat sig att konsumenter i begränsad utsträckning investerar i privatekonomiskt lönsamma energisparande åtgärder, främst på grund av att det innebär en hög initial kostnad som först betalar av sig på sikt. Den beteendeekonomiska förklaringen är så kallad psykologisk diskontering: man värderar utgifter som sker i dag (kostnaden för de energieffektiviserande åtgärderna) högre än vinster längre fram i tiden (månatliga besparingar på elräkningen).

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error