1887

Nudging för hållbar konsumtion av elektronikprodukter

Beteende vid köp och användning av elektronik, med en pilotstudie om nudging för hållbar konsumtion av mobiltelefoner bland ungdomar

image of Nudging för hållbar konsumtion av elektronikprodukter

Rapporten fokuserar på möjligheten att använda s.k. nudging för att öka hållbar konsumtion av elektronik: att utan tvång "puffa" konsumenter mot mer hållbara konsumtionsval. Det är många olika faktorer som spelar in när människor bestämmer sig för att agera eller inte agera hållbart i olika situationer. I rapporten kartläggs bl.a. med hjälp av en pilotstudie de viktigaste faktorerna som spelar in vid beslut om konsumtion av elektronik, och hur nudging kan användas för att öka hållbar konsumtion av elektronik. Projektet genomfördes i 2015 av en projektgrupp bestående av konsulter från Copenhagen Economics i Sverige och Danmark och i samarbete med Pelle Guldborg Hansen vid Roskilde Universitet. Projektledare var Amanda Stefansdotter. Nordiska Ministerådets arbetsgrupp för hållbar konsumtion och produktion (HKP) finansierade och styrde projektet i samarbete med avfallsgruppen NAG.

Swedish

.

Introduktion - hållbar konsumtion av elektronik

Det här kapitlet beskriver inledningsvis hur konsumtion av elektronik i de nordiska länderna har ökat under de senaste decennierna, och vilka drivkrafter som ligger bakom utvecklingen. Kapitlet beskriver vidare övergripligt vilka styrmedel som traditionellt använts för att minska konsumtion av elektronik och därmed associerat avfall, och hur insatser mot producenter allt oftare kompletteras med insatser mot konsumenter. Vi introducerar sist begreppet beteendeekonomi, och hur detta kan hjälpa till att skapa mer effektiva, konsumentinriktade styrmedel för hållbar elektronikkonsumtion.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error