1887

Nordiskt samarbete om planering och förvaltning av nordiska havsområden

Betänkande från ad hoc grupp för havsmiljöförvaltning

image of Nordiskt samarbete om planering och förvaltning av nordiska havsområden

Rapporten presenterar de rekommendationer som en nordiskt tillsatt ad hoc grupp ser som de fokusområden Nordiska Ministerrådet bör prioritera de närmsta åren för att uppnå en ökad nordisk samordning av planering, skydd och förvaltning av regionens havsområden. De omfattande havsområdena är av stor ekonomisk och miljömässig betydelse för de nordiska länderna och det ökande trycket på dessa kräver lösningar på en sammanhållen ekosystembaserad havsförvaltning och planering för att undvika konfliksituationer mellan olika sektoriella intressen i framtiden. Rapporten presenterar olika initiativ och åtgärder samt söker lösningar till dessa frågeställningar. Rapporten blev framlagd vid de nordiska miljöministrarnas möte i Reykjavik 25–26 Maj 2009.

Swedish

.

Förord

Miljöministrarna inom Nordiska Ministerrådet beslutade den 4 september 2008 att fördjupa sitt samarbete om de nordiska havsområdena samt att ge en ad hoc-arbetsgrupp i uppdrag att utarbeta förslag för utveckling och tydligare nordisk samordning av initiativ till planering, skydd och förvaltning av ländernas havsområden som omfattar Östersjön, Nordatlanten och delar av Arktis. Syftet var att stärka det nordiska samarbetet och ge underlag för gemensamma initiativ inom EU och i andra regionala och internationella sammanhang. Gruppen, som var sammansatt av deltagare från alla de nordiska länderna och de självstyrande områdena, hade tre möten i respektive Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error