1887

Nordiskt samarbete om planering och förvaltning av nordiska havsområden

Betänkande från ad hoc grupp för havsmiljöförvaltning

image of Nordiskt samarbete om planering och förvaltning av nordiska havsområden

Rapporten presenterar de rekommendationer som en nordiskt tillsatt ad hoc grupp ser som de fokusområden Nordiska Ministerrådet bör prioritera de närmsta åren för att uppnå en ökad nordisk samordning av planering, skydd och förvaltning av regionens havsområden. De omfattande havsområdena är av stor ekonomisk och miljömässig betydelse för de nordiska länderna och det ökande trycket på dessa kräver lösningar på en sammanhållen ekosystembaserad havsförvaltning och planering för att undvika konfliksituationer mellan olika sektoriella intressen i framtiden. Rapporten presenterar olika initiativ och åtgärder samt söker lösningar till dessa frågeställningar. Rapporten blev framlagd vid de nordiska miljöministrarnas möte i Reykjavik 25–26 Maj 2009.

Swedish

.

De nordiska haven

Havet har knutit samman folken i de nordiska länderna sedan urminnes tider. Det har varit den viktigaste handelsleden, en källa för försörjning och en grund för ländernas välstånd. Havsbaserade näringar har stor och för några nordiska länder avgörande betydelse för samhällsekonomin och nordiska länder och företag är världsledande i delar av den havsrelaterade ekonomin. Havet är omistligt för vår kultur och vårt välbefinnande. Att bo vid kusten blir allt mer attraktivt och bad och båtliv är oupplösligt förbundet med vår korta nordiska sommar. Det intensiva och allt mer ökande utnyttjandet av kusterna och havet och dess resurser har emellertid också lett till miljöpåverkan och konkurrens mellan olika intressen.Havsmiljön har försämrats av utsläpp till luft och vatten, i vissa fall I oroväckande grad och lett till ökad sårbarhet för ekosystemen. Havet har en avgörande betydelse för klimatet och effekterna av den globala uppvärmningen kan bli förödande för vissa områden. När all denna påverkan ackumuleras uppstår kritiska tillstånd för vissa känsliga havsområden.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error