1887

Nordiskt samarbete om planering och förvaltning av nordiska havsområden

Betänkande från ad hoc grupp för havsmiljöförvaltning

image of Nordiskt samarbete om planering och förvaltning av nordiska havsområden

Rapporten presenterar de rekommendationer som en nordiskt tillsatt ad hoc grupp ser som de fokusområden Nordiska Ministerrådet bör prioritera de närmsta åren för att uppnå en ökad nordisk samordning av planering, skydd och förvaltning av regionens havsområden. De omfattande havsområdena är av stor ekonomisk och miljömässig betydelse för de nordiska länderna och det ökande trycket på dessa kräver lösningar på en sammanhållen ekosystembaserad havsförvaltning och planering för att undvika konfliksituationer mellan olika sektoriella intressen i framtiden. Rapporten presenterar olika initiativ och åtgärder samt söker lösningar till dessa frågeställningar. Rapporten blev framlagd vid de nordiska miljöministrarnas möte i Reykjavik 25–26 Maj 2009.

Swedish

.
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error