Nordiske skibsværfter

Bedste Tilgængelige Teknikker (BAT)

Nordisk Ministerråd, BAT gruppen under arbejdsgruppen for bæredygtig forbrug og produktion (også kaldet HKP) har anmodet Vahanen Mijø AS Finland sammen med COWI AS om at gennemføre et projekt om Bedste Tilgængelige Teknikker (engelsk: Best Available Techniques, BAT) for skibsværfter i de nordiske lande. Formålet med opgaven har været at:

  • Gennemføre et review og beskrive skibsværftssektoren i de nordiske lande
  • Gennemføre et review og beskrive de anvendte teknikker i sektoren
  • Identificere og beskrive centrale miljøindikatorer fra et nordisk perspektiv
  • Identificere og beskrive teknikker, som skal være indeholdt i de betragtninger, der repræsenterer BAT på skibsværfter.

Afgrænsningen af dette project har været stålskib. Fokus har været på overfladebehandling i forhold til vedligeholdelse og reparation.

Danish English