1887

Nordiske skibsværfter

Bedste Tilgængelige Teknikker (BAT)

image of Nordiske skibsværfter

Nordisk Ministerråd, BAT gruppen under arbejdsgruppen for bæredygtig forbrug og produktion (også kaldet HKP) har anmodet Vahanen Mijø AS Finland sammen med COWI AS om at gennemføre et projekt om Bedste Tilgængelige Teknikker (engelsk: Best Available Techniques, BAT) for skibsværfter i de nordiske lande. Formålet med opgaven har været at:

  • Gennemføre et review og beskrive skibsværftssektoren i de nordiske lande
  • Gennemføre et review og beskrive de anvendte teknikker i sektoren
  • Identificere og beskrive centrale miljøindikatorer fra et nordisk perspektiv
  • Identificere og beskrive teknikker, som skal være indeholdt i de betragtninger, der repræsenterer BAT på skibsværfter.

Afgrænsningen af dette project har været stålskib. Fokus har været på overfladebehandling i forhold til vedligeholdelse og reparation.

Danish

.

Miljøpåvirkninger fra værfter og centrale miljøindikatorer

Miljøpåvirkningerne fra skibsværfter i de nordiske lande er meget forskellige. Især er der stor forskel på nybyggeri og reparations- og vedligeholdelsesaktiviteter.

Danish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error