1887

Nordiske indsatser for R-22 i køleanlæg på skibe

image of Nordiske indsatser for R-22 i køleanlæg på skibe

Dette projekt er udført af PlanMiljø ApS i perioden 2008-2010 I samarbejde med den nordiske ozongruppe og de nordiske søfartsmyndigheder. Formålet med projektet er at opnå et bedre videngrundlag om forbruget og lækager af HCFC-22 i skibskøleanlæg i den nordiske fiskeflåde samt de nordiske regelsæt på området og på den baggrund:

Danish

.

Konklusion og forslag til indsatser

I dette afsnit er sammenfattes hovedpunkterne fra projektet samt forslag til indsatsområder, der kan arbejdes videre med i nordisk regi, med henblik på at reducere R-22 emissioner fra skibskøleanlæg og fremskynde udfasning af R-22 fra de nordiske skibe.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error