1887

Nordic Urban Nature Recreation

How to Practically Integrate Economic Values in Decision-making

image of Nordic Urban Nature Recreation

The Nordic countries continue to experience growth of urban areas, which provides benefits like economic growth, but also imposes economic costs in terms of reduced ecosystem services. This report focuses on urban nature recreation and highlights economic methods and data that can help capture the associated nonmarket welfare benefits. The study stresses the need to collect user data to better understand visitation patterns, which can be combined with valuation methods to provide evidence of economic benefits associated with e.g., hiking, cycling, skiing, paddling and other recreation activities. Once these benefits are visible, decision-makers will have a better basis to balance economic growth with the environmental costs it imposes on urban ecosystem services.

English

.

Sammendrag

De nordiske landene fortsetter å oppleve økt migrasjon til og vekst av store og mellomstore byer. Større byområder gir fordeler som økonomisk vekst, men fører også til økonomiske kostnader i form av miljø- og helseeffekter. Byplanleggere står overfor en avveining mellom fordelene med økonomisk vekst og (ofte ikke-markedsmessige) goder som økosystemtjenester fra byområdene. Siden verdien av disse økosystemtjenestene er vanskelig å anslå, blir de ofte utelatt fra beslutningsprosessene. For eksempel, når verdier knyttet til kulturelle økosystemtjenester som fotturer og sykkelturer ikke er synlige for beslutningstakerne, kan disse aktivitetene ignoreres og prioriteres bort til fordel for arealbruk der verdiene er enklere å beregne og mer synlige (for eksempel boligbygging).

Norwegian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error