1887

Nordic Sustainability Index II

Analyse af 50 af de mest bæredygtige virksomheder i Norden.

image of Nordic Sustainability Index II

Der er sket meget, siden begrebet ”bæredygtighed” for alvor blev lanceret i Brundtlandrapporten for snart 20 år siden. I dag er det blandt andet betegnelsen for et nyt virksomhedparadigme, hvor erhvervslivet påtager sig et bredere socialt-, miljømæssigt- og etisk ansvar. Formålet med denne analyse er at karakterisere og beskrive de 50 børsnoterede virksomheder i Norden, som fokuserer mest på området. Grundlaget er en omfattende analyse af hver enkelt virksomheds ledelsesmæssige beredskab, målt på 125 parametre. Flere af selskaberne hører til blandt de bedste i verden, når det drejer sig om CSR, bæredygtighed og corporate governance. Generelt er erhvervslivet i Norden kendt for at være langt fremme især med miljø- og medarbejderforhold. Derfor er denne nordiske fortrops initiativer velegnet som ledetråd for andre virksomheder, der ønsker at gå i samme retning.

Danish

.

Virksomhedernes initiativer

Specielt siden midten af 1990erne er det blomstret frem med nye begreber, vejledninger, standarder og modeller for, hvordan god ledelse, etik og socialt og miljømæssigt ansvar kan implementeres i private virksomheder. De mange værktøjer kan ofte være en god hjælp for dem, som har besluttet sig for at gå den vej. Men de mange tilbud skaber også stor forvirring. Dels fordi der er så meget at vælge imellem. Dels fordi området langt fra er færdigudviklet og metoderne peger derfor i mange forskellige retninger.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error