1887

Nordic Sustainability Index II

Analyse af 50 af de mest bæredygtige virksomheder i Norden.

image of Nordic Sustainability Index II

Der er sket meget, siden begrebet ”bæredygtighed” for alvor blev lanceret i Brundtlandrapporten for snart 20 år siden. I dag er det blandt andet betegnelsen for et nyt virksomhedparadigme, hvor erhvervslivet påtager sig et bredere socialt-, miljømæssigt- og etisk ansvar. Formålet med denne analyse er at karakterisere og beskrive de 50 børsnoterede virksomheder i Norden, som fokuserer mest på området. Grundlaget er en omfattende analyse af hver enkelt virksomheds ledelsesmæssige beredskab, målt på 125 parametre. Flere af selskaberne hører til blandt de bedste i verden, når det drejer sig om CSR, bæredygtighed og corporate governance. Generelt er erhvervslivet i Norden kendt for at være langt fremme især med miljø- og medarbejderforhold. Derfor er denne nordiske fortrops initiativer velegnet som ledetråd for andre virksomheder, der ønsker at gå i samme retning.

Danish

.

Sammenfatning

Formålet med denne analyse er at karakterisere og beskrive 50 af de børsnoterede virksomheder i Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark, som er kommet længst med bæredygtighed og corporate governance

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error