1887

Nordic Sustainability Index II

Analyse af 50 af de mest bæredygtige virksomheder i Norden.

image of Nordic Sustainability Index II

Der er sket meget, siden begrebet ”bæredygtighed” for alvor blev lanceret i Brundtlandrapporten for snart 20 år siden. I dag er det blandt andet betegnelsen for et nyt virksomhedparadigme, hvor erhvervslivet påtager sig et bredere socialt-, miljømæssigt- og etisk ansvar. Formålet med denne analyse er at karakterisere og beskrive de 50 børsnoterede virksomheder i Norden, som fokuserer mest på området. Grundlaget er en omfattende analyse af hver enkelt virksomheds ledelsesmæssige beredskab, målt på 125 parametre. Flere af selskaberne hører til blandt de bedste i verden, når det drejer sig om CSR, bæredygtighed og corporate governance. Generelt er erhvervslivet i Norden kendt for at være langt fremme især med miljø- og medarbejderforhold. Derfor er denne nordiske fortrops initiativer velegnet som ledetråd for andre virksomheder, der ønsker at gå i samme retning.

Danish

.

Karakteristik af virksomhederne

I miljørapporteringens barndom var det af indlysende årsager især kemivirksomheder, olieselskaber og andre specielt naturbelastende brancher, som fokuserede på miljøstyring og ”grønne regnskaber”. Nu er det efterhånden blevet en selvfølge inden for alle brancher. Præcis på samme måde er der en tendens til, at fokus på CSR/bæredygtighed spreder sig fra særlige ”risiko-sektorer” til at blive betragtet som relevant for alle virksomhedstyper, uanset størrelse og aktivitet. Det underbygges af denne undersøgelse.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error