1887

Nordic Statistical Yearbook 2013

Nordisk statistisk årsbok 2013

image of Nordic Statistical Yearbook 2013

Nordic Statistical Yearbook is published for the 51st time. It is a reference book containing comprehensive and easily accessible statistics of various aspects of social life in the five Nordic countries, i.e. Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. In addition data are also presented on the Faroe Islands, Greenland and the Åland Islands. The aim of the yearbook is, as far as possible, to present comparable data on the Nordic countries. Additional tables can be accessed free of charge via our homepage www.norden.org/facts. Here it is also possible to read and download the Nordic Statistical Yearbook in pdf format free of charge. Nordisk statistisk årsbok utkommer nu för 51:a gången. Årsboken är en uppslagsbok, som avser vara en sammanfattande och överskådlig redovisning av statistik över samhällsförhållandena i de fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. I många av tabellerna redovisas också uppgifter om Färöarna, Grönland och Åland. Syftet med årsboken är att lägga fram sinsemellan jämförbara uppgifter om de nordiska länderna. Ytterligare tabeller finns tillgängliga gratis via vår hemsida www.norden.org/fakta. Här är det också möjligt att kostnadsfritt läsa och ladda ner boken i pdfformat.

English

.

Environment and energy

We have plenty of untouched nature, clean water and fresh air in the Nordic countries, but we must keep a close eye on the environment so that future generations will be able to enjoy this. In the Nordic countries, there is a long tradition of cooperating on natural and environmental issues.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error