1887

Nordic Environmental Valuation Database

Slutrapport till Nordiska Ministerrådets miljö- och ekonomigrupp

image of Nordic Environmental Valuation Database

Samhället drar nytta av naturens tillhandahållande av olika naturresurser, miljökvalitet och ekosystemtjänster. Därför är det av stor vikt att naturens och miljöns ekonomiska värde kommer in som poster i samhällsekonomiska analyser. Information om sådana ekonomiska värden finns att tillgå i miljövärderingsstudier. För att bidra till att sådan information blir mer tillgänglig och mer använd har en databas med nordiska miljövärderingsstudier upprättats. Databasen kallas Nordic Environmental Valuation Database (NEVD) och innehåller information om totalt 192 nordiska miljövärderingsstudier, varav 25 danska, 41 finska, 2 isländska, 37 norska och 60 svenska. De återstående 27 är studier som gäller flera länder, däribland minst ett nordiskt land. Databasen är ett resultat av ett projekt som genomfördes under april-december 2006 av Enveco Miljöekonomi AB, MTT Agrifood Research Finland och SWECO Grøner AS.

Norwegian

.

Om projektet och dess resultat (in Swedish)

Den här rapporten handlar om resultaten av projektet Nordic Environmental Valuation Database (NEVD). Projektets mål var att skapa en offentlig databas som innehåller resultat från nordiska miljövärderingsstudier. Projektet genomfördes under april-december 2006 av Enveco Miljöekonomi AB, MTT Agrifood Research Finland och SWECO Grøner AS, se även tabell 1.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error