1887

Nordic Crop Wild Relative Conservation

A Report from Two Collaborative Projects 2015–2019

image of Nordic Crop Wild Relative Conservation

The report summarizes results from a cooperation among all the Nordic countries during the period 2015 – 2019 (two projects). The work has focused on the conservation of Crop Wild Relatives (CWR), i.e. wild plant species closely related to crops. They are of special importance to humanity since traits of potential value for food security and climate change adaptation can be transferred from CWR into crops. The projects represent the first joint action on the Nordic level regarding in situ conservation of CWR. Substantial progress has been made regarding CWR conservation planning, including development of a Nordic CWR checklist and identification of suitable sites for CWR conservation. A set of recommended future actions was developed, with the most important one being initiation of active in situ conservation of CWR in all Nordic countries.

English

.

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar resultat från ett samarbete mellan alla de nordiska länderna under perioden 2015–2019 (två projekt). Samarbetet har inriktats på bevarande av vilda kulturväxtsläktingar, d.v.s. vilda växter som är nära släkt med odlade grödor. Dessa är betydelsefulla för oss människor eftersom de har egenskaper som kan vara av värde för framtida livsmedelssäkerhet och anpassning till klimatförändringar. Projekten representerar det första aktiva samarbetet på nordisk nivå om in situ bevarande av vilda kulturväxtsläktingar. Betydande framsteg inom planering av bevarandeåtgärder har gjorts i projektet, t.ex. en nordisk checklista för vilda kulturväxtsläktingar och identifiering av områden lämpliga för bevarande av dessa arter. En rad rekommendationer har utarbetats inom projekten och viktigast är att initiera in situ bevarande av vilda kulturväxtsläktingar i samtliga nordiska länder.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error