1887

Nordic Coastal Fisheries and Communities

Status and Future Prospects

image of Nordic Coastal Fisheries and Communities

Coastal fisheries play a vital role in the marine sector of the Nordic countries and serves as a backbone of the economy of many smaller coastal communities. The coastal fleets usually have a big presence in smaller, more remote fishing villages, supplying local processing companies with raw material. The coastal sector is therefore highly important for regional development, as it represents a significant part of total landings and offers employment for a large number of fishermen, processors and other supporting industries. This report reviews the coastal sectors in seven Nordic countries, which include almost 20 thousand coastal vessels that are catching close to 900 thousand tonnes a year, valued at 1.2 billion EUR. The fleets are highly variable and the individual countries do each have their unique strengths, weaknesses, opportunities and threats, which are discussed in the report.

English

.

Sammenfatning

Kystfiskeri spiller en afgørende rolle i de nordiske lades marinesektor og fungerer ofte som fundament i mindre kystsamfunds økonomi. Sædvanligvis har fiskefartøjer en stor tilstedeværelse i mindre og fjerntliggende fiskerbyer, der forsyner lokale forarbejdningsvirksomheder med råmateriale. Derfor er kystsektoren yderst vigtig for regionaludviklingen, da den udgør en væsentlig del af de samlede landinger og tilbyder beskæftigelse for et stort antal fiskere, forarbejdningsvirksomheder og andre understøttende industrier. Urbanisering og hurtig teknisk udvikling inden for fiskerisektoren i de sidste par årtier har medført, at mange kystsamfund skal kæmpe for deres overlevelse. Mens kystfiskeriet generelt kæmper med at returnere et overskud, er der også andre udfordringer, som kystsamfundene står over for; som forskellige sociale strukturer, uddannelses- og jobmuligheder og krav til en vis ”livskvalitet”, der får folk til at overgå fra kystsamfund til større byer.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error