1887

Naturvägledning i Norden

image of Naturvägledning i Norden

Med naturvägledning menas förmedling av känsla för och kunskaper om naturen. Naturvägledning syftar till att öka förståelsen för de grundläggande ekologiska och kulturella sambanden och för människans roll i naturen. Därigenom förbättras möjligheterna till positiva upplevelser i naturen och till ökad miljömedvetenhet hos den enskilde och i samhället. I alla nordiska länder utvecklas nu naturvägledning. Ett gemensamt drag för de nordiska länderna är att man härvid i ökad omfattning använder sig av särskilt utbildade personer – naturvägledare. Det visar sig nämligen att när besökarna möter engagerade och kunniga människor i naturen får man en mycket större effekt än om man använder andra media som utställningar, broschyrer, TVfilmer etc. Naturvägledning är också av fundamental betydelse för turismens utveckling. Naturvägledning ger turisterna goda naturupplevelser och kan också medverka till att turister uppträder med omtanke i sårbara naturmiljöer. I rapporten Naturvägledning i Norden ges en rad förslag till vidareutveckling av naturvägledningen både i det enskilda landet och internationellt. Förslaget är en vidareutveckling av det nordiska miljöprogram som ministerrådet antog 1989 och av Brundtlandkommissionens rekommendationer om ökade informationsinsatser som ett led i en bärkraftig tillväxt. 

Swedish

.

Utbildning av vildmarksguider i Finland

Sedan år-1984 har man i Finland ordnat systematisk utbildning av vildmarksguider. Till dags dato har vid s k sysselsättningskurser på 9—11 månader ca 100 vildmarksguider fått utbildning. Av dessa fungerar ett femtiotal som vildmarksguider på åtminstone deltid. En del av de utbildade guiderna är utmärkta och en del har redan grundat eget företag. Men allmänt taget är en utbildning baserad på sysselsättningskurs inte tillräcklig, utan i framtiden bör utbildningen av vildmarksguider ordnas på en fastare grund bl a genom att utnyttja högskolor och nordiskt utbildningsarbete.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error