1887

Natur- og kulturmiljø i Arktis

Grønland, Island og Svalbard

image of Natur- og kulturmiljø i Arktis

Utfordringer i Arktis Noen av de siste så og si uberørte områdene i verden finnes i Arktis. I denne storslåtte naturen er det mange kulturminner som forteller en fasinerende historie om menneskers evne gjennom tidene til å overleve i denne kalde og barske regionen. En av nåtidens største miljøutfordringer i Arktis er å sikre at aktiviteter, som utnytter naturens resurser, turisme, friluftsliv og forskning, utføres på en bærekraftig måte. Dette er den eneste måten vi kan beskytte de uberørte naturområdene på, bevare biodiversiteten og sikre de unike kulturmiljøene for framtida. Den nordiske handlingsplanen for natur- og kulturbeskyttelse i Arktis - Grønland, Island og Svalbard ble vedtatt i 1999 med hensikt å fremme en bærekraftig utvikling i Arktis. Intensjonen var å beskytte natur- og kulturmiljøer som helhet gjennom en overordnet innsats. Denne helhetlige tankegangen kan i internasjonal sammenheng ses på som nyskapende. Handlingsplanen initierte ni veldig ulike prosjekter som nå er fullført. Resultatene beskrives i denne brosjyren.

Norwegian

.

Lokal Agenda 21 i Arktis

Tre kommuner, Isafjördur på Island, Sisimiut på Grønland, og Longyearbyen på Svalbard har arbeidet med å realisere FNs Agenda 21 som skal fremme bærekraftig utvikling i samarbeid med innbyggerne, næringslivet og lokale organisasjoner.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error