1887

Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)

Ett tvärsektoriellt samarbete mellan miljö och jord-skog 1995-2008

image of Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)

MJS har sedan 1995 verkat som en tvärsektoriell grupp mellan sektorerna jord-skog och miljö, med syfte att utveckla den tvärsektoriella verksamheten inom det Nordiskt samarbete. Arbetet har till helt övervägande del bestått i att genom olika projekt skapa nordiska nätverk och att ta fram underlag till den politiska processen inom NMR. Gruppen har förfogat över ca 2,6 milj. DKK/år, som även finansierat en halvtids sekreterartjänst. MJS avslutar nu sin verksamhet. I denna rapport sammanfattas de arbete som utförts i gruppen. Sammantaget rör det sig om ett 80-tal projekt och publikationer, som resulterat i många bestående nordiska nätverk, några minister- deklarationer och en projektdatabas, som nu omfattar samtliga nordiska projekt. Arbete som gett Nordisk Nytta. MJS ger också några kommentarer på det nordiska samarbetet, utifrån sin horisont. Nordiskt samarbete är en mycket viktig del i Nordens framgångsrika utveckling.

Swedish

.

Redusert bruk av plantevernmidler ved forbedring av varslingstjenester (in Norwegian)

Det er et felles nordisk mål å redusere bruken av plantevernmidler, til beste for miljø, dyrker og konsument. For at en på nordisk nivå skal kunne samarbeide og samhandle effektivt om dette, er det en avgjørende forutsetning at det enkelte lands data-system kan kommunisere med de andre landenes datasystemer, f.eks. ved utveksling av biologiske data og klimadata for varsling av skadegjørere. Prosjektet har ikke hatt som mål å bygge opp nye datatekniske løsninger, men å utvikle verktøy som legger til rette for kommunikasjon mellom landenes eksisterende datasystemer.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error