1887

Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)

Ett tvärsektoriellt samarbete mellan miljö och jord-skog 1995-2008

image of Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)

MJS har sedan 1995 verkat som en tvärsektoriell grupp mellan sektorerna jord-skog och miljö, med syfte att utveckla den tvärsektoriella verksamheten inom det Nordiskt samarbete. Arbetet har till helt övervägande del bestått i att genom olika projekt skapa nordiska nätverk och att ta fram underlag till den politiska processen inom NMR. Gruppen har förfogat över ca 2,6 milj. DKK/år, som även finansierat en halvtids sekreterartjänst. MJS avslutar nu sin verksamhet. I denna rapport sammanfattas de arbete som utförts i gruppen. Sammantaget rör det sig om ett 80-tal projekt och publikationer, som resulterat i många bestående nordiska nätverk, några minister- deklarationer och en projektdatabas, som nu omfattar samtliga nordiska projekt. Arbete som gett Nordisk Nytta. MJS ger också några kommentarer på det nordiska samarbetet, utifrån sin horisont. Nordiskt samarbete är en mycket viktig del i Nordens framgångsrika utveckling.

Swedish

.

Monitoring and assessment of nutrient loads from agriculture in the Leningrad Oblast (in English)

Several joint projects have been carried out between Scandinavian and Baltic countries, related to nutrient load reduction from agriculture to the Baltic Sea. Norway has been an active partner in these projects and, drawing on the experiences from the agricultural monitoring programme (JOVA), several monitoring stations were established in the Baltic countries. The main objective of this project has been to provide training and capacity building in methods related to monitoring and assessment of nutrient loads in the Leningrad Oblast. The first phase of the project, concerning the practical aspects related to the operation and maintenance of monitoring stations, was carried out in Estonia. The second part was carried out in Norway and focussed on the design and operation of monitoring stations, water sampling routines, collection of secondary data and the interaction with farmer extension services. A seminar in Norway, including participants from Sweden, Finland, Leningrad Oblast, Estonia, Latvia, Kaliningrad and Norway dealt with different aspects related to agriculture and fundamental to environmental monitoring.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error