1887

Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)

Ett tvärsektoriellt samarbete mellan miljö och jord-skog 1995-2008

image of Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)

MJS har sedan 1995 verkat som en tvärsektoriell grupp mellan sektorerna jord-skog och miljö, med syfte att utveckla den tvärsektoriella verksamheten inom det Nordiskt samarbete. Arbetet har till helt övervägande del bestått i att genom olika projekt skapa nordiska nätverk och att ta fram underlag till den politiska processen inom NMR. Gruppen har förfogat över ca 2,6 milj. DKK/år, som även finansierat en halvtids sekreterartjänst. MJS avslutar nu sin verksamhet. I denna rapport sammanfattas de arbete som utförts i gruppen. Sammantaget rör det sig om ett 80-tal projekt och publikationer, som resulterat i många bestående nordiska nätverk, några minister- deklarationer och en projektdatabas, som nu omfattar samtliga nordiska projekt. Arbete som gett Nordisk Nytta. MJS ger också några kommentarer på det nordiska samarbetet, utifrån sin horisont. Nordiskt samarbete är en mycket viktig del i Nordens framgångsrika utveckling.

Swedish

.

Framtidens nordiske jordbruk og kulturlandskap

NordFram bildades med uppdrag, från Ministermötet i Akureyri 2004, att under två år initiera nätverk och projekt, samt ta fram förslag kring framtidens jordbruk och kulturlandskap. Nord- Fram har nu slutfört sitt uppdrag och hänvisar till sin rapport ”Framtidens nordiske jordbruk og kulturlandskap — idéer og initiativ”, TemaNord 2007:521. I denna folder presenteras förslagen kortfattat. På sista sidan finns ett utdrag från en fristående framtidsstudie, utförd efter Nord- Frams beställning, av Janken Myrdal.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error